06-07-20

Europees plastic voor recycling deels in oceaan

 

Een aanzienlijk deel van het plastic dat vanuit Europa wordt uitgevoerd voor recyclage in Azië wordt daar afgekeurd. Het komt er in de gewone afvalstromen terecht en kon zelfs in de oceaan eindigen.

Europese landen zijn wereldleiders op het vlak van afval sorteren, maar 46 procent van het plastic dat wordt ingezameld gaat naar het buitenland. Een groot deel van dat plastic wordt over de halve wereldbol vervoerd om gerecycleerd te worden. Bron / Lees verder

Naar boven


22-06-20

Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

 

Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om komende winter minimaal 1 miljoen bomen gratis weg te geven. De meeste van deze bomen en struiken zullen het Nederlandse platteland gaan opfleuren in de vorm van heggen en hagen rondom boerenakkers en erven. Maar iedereen kan aanspraak maken op gratis plantgoed - van burger tot school tot bedrijf tot gemeente -, want de natuur produceert ieder jaar een overdaad aan zaailingen. Wanneer deze onder deskundige ecologische begeleiding met vrijwilligers worden verzameld en elders geplant, kunnen we met weinig middelen een geweldige uitbreiding van natuur genereren en tegelijkertijd CO2 opslaan. Iedereen kan helpen via www.meerbomen.nu Bron / Lees verder

Naar boven


12-06-20

Noors onderzoek coronavirus

 

Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 lijkt geen natuurlijke oorsprong te hebben. Dat zegt de Noorse wetenschapper Birger Sørensen in NRK, naar aanleiding van de resultaten van recent onderzoek. De beweringen van de co-auteur van de Brits-Noorse studie is gepubliceerd in de Quarterly Review of Biophysics. Ze worden ondersteund door het voormalige hoofd van de Britse MI6. Bron / Lees Verder

Naar boven


22-03-20

Online ruilwinkel opgeheven

 

Beste deelnemers / bezoekers,

 

Wegens gebrek aan belangstelling is de online ruilwinkel van Letswebshop met onmiddelijke ingang opgeheven. De site zelf gaat wel verder onder de naam www.riedoe.com en wordt momenteel aangepast en verbouwd. De site zal zich gaan richten op milieunieuws en samenwerken met de online webwinkel www.riedoe.nl (een initiatief van de 2dehands winkel van Lets Rotterdam in Schiebroek). Bij www.riedoe.nl zijn online 2ehands goederen te bestellen.

 

 

Naar boven


16-08-19

Op vakantie, dat kan ook duurzaam

 

Voor steeds meer mensen wordt het maken van duurzame keuzes vanzelfsprekend.  Maar hoe zit dat met de vakantie? Vaak speelt duurzaamheid tijdens de vakantie nog een ondergeschikte rol, of zelfs helemaal geen. Dat is een gemiste kans. Want door duurzaam vakantie te vieren kun je een grote positieve impact maken. De “footprint” van je vakantie is namelijk aanzienlijk. En het is eenvoudiger dan je denkt om je vakantie duurzamer te maken. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


22-06-19

Klimaatverandering versnelt

 

Permafrost bij buitenposten in het Canadese Noordpoolgebied is 70 jaar vroeger ontdooid dan voorspeld, ontdekte een expeditie. Dat is opnieuw een signaal dat de klimaatcrisis nog sneller versnelt dan wetenschappers hadden gevreesd. Een team van de University of Alaska Fairbanks zei dat ze verbaasd waren over hoe snel een opeenvolging van ongewoon hete zomers de bovenste lagen van gigantische ondergrondse ijsmassa's had gedestabiliseerd, die millennia lang bevroren waren geweest.

"Wat we zagen was verbazingwekkend," vertelde Vladimir Romanovsky, een professor in de geofysica aan de universiteit, "Het is een indicatie dat het klimaat nu warmer is dan op enig moment in de afgelopen 5.000 of meer jaren." Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


15-06-19

Grootste batterij bij windpark in Nederland

 

Met een druk op de knop is de grootste batterij bij een windmolenpark in Nederland officieel in gebruik genomen. Duurzame energieleverancier Greenchoice plaatste de 10 MWh batterij – bestaande uit zes opslageenheden ter grootte van een zeecontainer – bij windmolenpark Hartelkanaal. Daarmee is een volledig hernieuwbare energiecentrale gecreëerd die vertrouwt op slimme technologieën ter ondersteuning van een stabiel en duurzaam energiesysteem. Bron / Lees verder

Naar boven


12-06-19

Waterstof en energietransitie

 

Driekwart van de Nederlanders heeft geen idee welke rol waterstof kan gaan spelen in de energietransitie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groen Gas Coalitie, waaraan 1000 mensen hebben meegedaan. Wat verder nog opvalt: maar liefst 70 procent van de ondervraagden gelooft niet dat Nederland de klimaatdoelstellingen gaat halen die het kabinet heeft gesteld. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


23-10-18

Noordpool zee-ijs blijft verder afsmelten

 

Het Arctische zee-ijs bereikte op 19 en 23 september zijn jaarlijkse minimale omvang, te weten 4,59 miljoen vierkante kilometer. Dit is de op vijf na laagste mimimumbedekking sinds het begin van de satellietmetingen in 1979, ruim 30 procent lager dan het gemiddelde over de periode 1981-2010. Dat schrijft het KNMI in een klimaatbericht.

Waarom neemt het zee-ijs oppervlak niet gestaag af nu de temperaturen op aarde, in het bijzonder die in het noordpoolgebied, steeds verder toenemen? Dit wordt veroorzaakt door de enorme natuurlijke variabiliteit in het klimaat van het noordpoolgebied. Net als in onze streken zijn Arctische zomers soms mild, en het jaar erna weer relatief koel. Met als gevolg dat ook het zee-ijs van jaar tot jaar fluctueert. Deze fluctuaties komen bovenop de langjarige zee-ijsafname die overduidelijk gaande is: de laagste twaalf ijsbedekkingen zijn allemaal in de laatste twaalf jaar opgetreden. Bron / Lees verder

Naar boven


15-10-18

Urgenda wint hoger beroep Klimaatzaak

 

Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de Staat haar zorgplicht jegens de Nederlandse burger had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs. Bron / Lees verder

Naar boven