16-08-19

Op vakantie, dat kan ook duurzaam

 

Voor steeds meer mensen wordt het maken van duurzame keuzes vanzelfsprekend.  Maar hoe zit dat met de vakantie? Vaak speelt duurzaamheid tijdens de vakantie nog een ondergeschikte rol, of zelfs helemaal geen. Dat is een gemiste kans. Want door duurzaam vakantie te vieren kun je een grote positieve impact maken. De “footprint” van je vakantie is namelijk aanzienlijk. En het is eenvoudiger dan je denkt om je vakantie duurzamer te maken. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven

22-06-19

Klimaatverandering versnelt

 

Permafrost bij buitenposten in het Canadese Noordpoolgebied is 70 jaar vroeger ontdooid dan voorspeld, ontdekte een expeditie. Dat is opnieuw een signaal dat de klimaatcrisis nog sneller versnelt dan wetenschappers hadden gevreesd. Een team van de University of Alaska Fairbanks zei dat ze verbaasd waren over hoe snel een opeenvolging van ongewoon hete zomers de bovenste lagen van gigantische ondergrondse ijsmassa's had gedestabiliseerd, die millennia lang bevroren waren geweest.

"Wat we zagen was verbazingwekkend," vertelde Vladimir Romanovsky, een professor in de geofysica aan de universiteit, "Het is een indicatie dat het klimaat nu warmer is dan op enig moment in de afgelopen 5.000 of meer jaren." Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven

15-06-19

Grootste batterij bij windpark in Nederland

 

Met een druk op de knop is de grootste batterij bij een windmolenpark in Nederland officieel in gebruik genomen. Duurzame energieleverancier Greenchoice plaatste de 10 MWh batterij – bestaande uit zes opslageenheden ter grootte van een zeecontainer – bij windmolenpark Hartelkanaal. Daarmee is een volledig hernieuwbare energiecentrale gecreëerd die vertrouwt op slimme technologieën ter ondersteuning van een stabiel en duurzaam energiesysteem. Bron / Lees verder

Naar boven

12-06-19

Waterstof en energietransitie

 

Driekwart van de Nederlanders heeft geen idee welke rol waterstof kan gaan spelen in de energietransitie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groen Gas Coalitie, waaraan 1000 mensen hebben meegedaan. Wat verder nog opvalt: maar liefst 70 procent van de ondervraagden gelooft niet dat Nederland de klimaatdoelstellingen gaat halen die het kabinet heeft gesteld. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven

23-10-18

Noordpool zee-ijs blijft verder afsmelten

 

Het Arctische zee-ijs bereikte op 19 en 23 september zijn jaarlijkse minimale omvang, te weten 4,59 miljoen vierkante kilometer. Dit is de op vijf na laagste mimimumbedekking sinds het begin van de satellietmetingen in 1979, ruim 30 procent lager dan het gemiddelde over de periode 1981-2010. Dat schrijft het KNMI in een klimaatbericht.

Waarom neemt het zee-ijs oppervlak niet gestaag af nu de temperaturen op aarde, in het bijzonder die in het noordpoolgebied, steeds verder toenemen? Dit wordt veroorzaakt door de enorme natuurlijke variabiliteit in het klimaat van het noordpoolgebied. Net als in onze streken zijn Arctische zomers soms mild, en het jaar erna weer relatief koel. Met als gevolg dat ook het zee-ijs van jaar tot jaar fluctueert. Deze fluctuaties komen bovenop de langjarige zee-ijsafname die overduidelijk gaande is: de laagste twaalf ijsbedekkingen zijn allemaal in de laatste twaalf jaar opgetreden. Bron / Lees verder

Naar boven

15-10-18

Urgenda wint hoger beroep Klimaatzaak

 

Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de Staat haar zorgplicht jegens de Nederlandse burger had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs. Bron / Lees verder

Naar boven

12-10-18

Greenpeace klimaatkeuzes

 

In Nederland krijgen we steeds warmere zomers en nattere winters. Klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Wat als je in de toekomst alleen nog maar de keuze hebt tussen iedere dag een verbrande rug door de brandende zon. Of altijd vieze voeten vanwege aanhoudende regen?

 

Tussen hoop en vrees
Het rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) zegt dat de aarde maximaal 1.5 graden mag opwarmen. Zo niet, dan worden ecosystemen verwoest en krijgen we te maken met meer overstromingen en klimaatgerelateerde voedsel- en watertekorten. Klinkt heftig, maar we kunnen het tij nog keren. Er is hoop als we nú de juiste keuzes maken. Laat het klimaat onze toekomst niet bepalen
De Nederlandse overheid moet aan de bak en inzetten op een CO2 vermindering van 60% in 2030. Roep de overheid op te kiezen voor zonne- en windenergie, het sluiten van alle kolencentrales en het krimpen van de veestapel. Het is tijd voor concrete en ambitieuze plannen van ons kabinet! Het moet en het kán. 


Wat kan ik doen?
Ook jouw keuzes maken het verschil. Kies voor een duurzame energieleverancier. Of kies voor het OV in plaats van de auto. Inspireer anderen met jouw favoriete duurzame tip. 

 

Bron / Ik kies voor actie
 

Naar boven

05-10-18

Helft van alle orka 's zal sterven door vervuiling

 

Vervuiling met PCB’s eist een dramatische tol van orka ’s. Wetenschappers voorspellen dat nog deze eeuw de helft van de populaties wereldwijd zal verdwijnen door de vervuiling.

PCB’s werden in de vorige eeuw op grote schaal gebruikt, vooral in plastic en elektronica. Maar de schadelijke en blijvende effecten werden steeds duidelijker en in 2004 sloten meer dan negentig landen een verdrag om de stoffen uit te faseren. Toch blijft de erfenis van de vervuiling vernietigend voor veel orkapopulaties, blijkt uit internationaal onderzoek in Science. Bron / Lees verder

Naar boven

01-10-18

Volkswagen heeft bedrijfsauto's op waterstof al klaar

 

Vrijwel direct na de presentatie van de elektrisch aangedreven e-Crafter, presenteert Volkswagen Bedrijfswagens de  emissievrije Crafter HyMotion. Bij dit model krijgt de elektromotor zijn energie van een waterstof-brandstofcel. De Crafter HyMotion is een concept en is al vrijwel productierijp. De Crafter HyMotion is ontworpen om grote afstanden te kunnen overbruggen zonder daarbij schadelijke gassen uit te stoten. De recent gepresenteerde, elektrisch aangedreven e-Crafter is met name geschikt voor stadsdistributie. Hoe groter de af te leggen afstand, des te interessanter brandstofcelaandrijving wordt, zeker voor just-in-time leveringen. Dat zit hem in de ruime actieradius en in het feit dat tanken weinig tijd kost. Bovendien is het laadvermogen van de Crafter HyMotion gelijk aan dat van de dieselmodellen. Bron / Lees Verder

Naar boven

25-09-18

Consumenten blijven meer besteden

 

Consumenten hebben in juli 2,6 procent meer besteed dan in juli 2017, meldt het CBS. De groei is even groot als in de voorgaande maand. In juli 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen. Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in september iets minder gunstig dan in juli. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Bron / Lees Verder

Naar boven