Duurzame nieuwsberichten

 

23-10-18

Noordpool zee-ijs blijft verder afsmelten

 

Het Arctische zee-ijs bereikte op 19 en 23 september zijn jaarlijkse minimale omvang, te weten 4,59 miljoen vierkante kilometer. Dit is de op vijf na laagste mimimumbedekking sinds het begin van de satellietmetingen in 1979, ruim 30 procent lager dan het gemiddelde over de periode 1981-2010. Dat schrijft het KNMI in een klimaatbericht.

Waarom neemt het zee-ijs oppervlak niet gestaag af nu de temperaturen op aarde, in het bijzonder die in het noordpoolgebied, steeds verder toenemen? Dit wordt veroorzaakt door de enorme natuurlijke variabiliteit in het klimaat van het noordpoolgebied. Net als in onze streken zijn Arctische zomers soms mild, en het jaar erna weer relatief koel. Met als gevolg dat ook het zee-ijs van jaar tot jaar fluctueert. Deze fluctuaties komen bovenop de langjarige zee-ijsafname die overduidelijk gaande is: de laagste twaalf ijsbedekkingen zijn allemaal in de laatste twaalf jaar opgetreden. Bron / Lees verder

Naar boven


15-10-18

Urgenda wint hoger beroep Klimaatzaak

 

Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de Staat haar zorgplicht jegens de Nederlandse burger had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs. Bron / Lees verder

Naar boven


12-10-18

Greenpeace klimaatkeuzes

 

In Nederland krijgen we steeds warmere zomers en nattere winters. Klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Wat als je in de toekomst alleen nog maar de keuze hebt tussen iedere dag een verbrande rug door de brandende zon. Of altijd vieze voeten vanwege aanhoudende regen?

 

Tussen hoop en vrees
Het rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) zegt dat de aarde maximaal 1.5 graden mag opwarmen. Zo niet, dan worden ecosystemen verwoest en krijgen we te maken met meer overstromingen en klimaatgerelateerde voedsel- en watertekorten. Klinkt heftig, maar we kunnen het tij nog keren. Er is hoop als we nú de juiste keuzes maken. Laat het klimaat onze toekomst niet bepalen
De Nederlandse overheid moet aan de bak en inzetten op een CO2 vermindering van 60% in 2030. Roep de overheid op te kiezen voor zonne- en windenergie, het sluiten van alle kolencentrales en het krimpen van de veestapel. Het is tijd voor concrete en ambitieuze plannen van ons kabinet! Het moet en het kán. 


Wat kan ik doen?
Ook jouw keuzes maken het verschil. Kies voor een duurzame energieleverancier. Of kies voor het OV in plaats van de auto. Inspireer anderen met jouw favoriete duurzame tip. 

 

Bron / Ik kies voor actie
 

Naar boven


05-10-18

Helft van alle orka 's zal sterven door vervuiling

 

Vervuiling met PCB’s eist een dramatische tol van orka ’s. Wetenschappers voorspellen dat nog deze eeuw de helft van de populaties wereldwijd zal verdwijnen door de vervuiling.

PCB’s werden in de vorige eeuw op grote schaal gebruikt, vooral in plastic en elektronica. Maar de schadelijke en blijvende effecten werden steeds duidelijker en in 2004 sloten meer dan negentig landen een verdrag om de stoffen uit te faseren. Toch blijft de erfenis van de vervuiling vernietigend voor veel orkapopulaties, blijkt uit internationaal onderzoek in Science. Bron / Lees verder

Naar boven


01-10-18

Volkswagen heeft bedrijfsauto's op waterstof al klaar

 

Vrijwel direct na de presentatie van de elektrisch aangedreven e-Crafter, presenteert Volkswagen Bedrijfswagens de  emissievrije Crafter HyMotion. Bij dit model krijgt de elektromotor zijn energie van een waterstof-brandstofcel. De Crafter HyMotion is een concept en is al vrijwel productierijp. De Crafter HyMotion is ontworpen om grote afstanden te kunnen overbruggen zonder daarbij schadelijke gassen uit te stoten. De recent gepresenteerde, elektrisch aangedreven e-Crafter is met name geschikt voor stadsdistributie. Hoe groter de af te leggen afstand, des te interessanter brandstofcelaandrijving wordt, zeker voor just-in-time leveringen. Dat zit hem in de ruime actieradius en in het feit dat tanken weinig tijd kost. Bovendien is het laadvermogen van de Crafter HyMotion gelijk aan dat van de dieselmodellen. Bron / Lees Verder

Naar boven


25-09-18

Consumenten blijven meer besteden

 

Consumenten hebben in juli 2,6 procent meer besteed dan in juli 2017, meldt het CBS. De groei is even groot als in de voorgaande maand. In juli 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen. Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in september iets minder gunstig dan in juli. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Bron / Lees Verder

Naar boven


19-09-18

Europees energiebeleid bedreigt bossen wereldwijd

 

Dat Europa het verbranden van bomen als een klimaatneutrale bron van energie ziet, kan dramatisch uitpakken voor bossen over de hele wereld. Vooraanstaande klimaatdeskundigen, onder wie de Belg Jean-Pascal van Ypersele, trekken aan de alarmbel. In de nieuwe richtlijn rond Hernieuwbare Energie rekent Europa de verbranding van bomen als een klimaatneutrale oplossing. Bij de verbranding komt immers enkel CO2 vrij die de bomen eerder hebben opgenomen, klinkt de redenering, en nieuw aangeplante boompjes halen de CO2 opnieuw uit de atmosfeer. Bron / Lees Verder

Naar boven


15-09-18

Uitstoot CO2 daalt niet in Nederland

 

Uit een nieuwe CBS-publicatie blijkt dat de totale uitstoot aan broeikasgassen in 2017 slechts 13% lager is dan in 1990. Een reductie die overigens al zes jaar geleden werd gerealiseerd, sindsdien is geen vooruitgang meer geboekt. Nederland voldoet daarmee bij lange na niet aan het Urgenda-vonnis dat werd uitgesproken in 2015. De rechter vonniste immers dat Nederland 25% zou moeten reduceren in 2020. Met die deadline in zicht zijn we net op de helft. Bron / Lees Verder

Naar boven


09-09-18

Houtkappers in Amazonewoud vervalsen massaal documenten

 

Door gegevens te vervalsen kunnen Braziliaanse houtproducenten veel bomen in het Amazonewoud illegaal kappen zonder te worden ontdekt. De autoriteiten beschikken niet over voldoende middelen of technologie, blijkt uit nieuw onderzoek. Illegale houtkap wordt meestal geassocieerd met corruptie. Het leidt tot slecht bosbeheer en heeft een hele reeks negatieve sociale en ecologische gevolgen, zoals het verlies van inkomsten voor de overheid en de aftakeling van habitats, waardoor bedreigde soorten uitsterven. Bron / Lees Verder

Naar boven


06-09-18

Pesticiden die hormoonhuishouding verstoren gewoon in gebruik

 

Pesticiden die de hormoonhuishouding kunnen verstoren of toxisch zijn voor de voortplanting, blijven door capaciteitsgebrek van de Europese beoordelingsinstanties nog jarenlang toegestaan in de groente- en fruitteelt. Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat de bij wet vastgelegde herbeoordeling op schadelijkheid bij tientallen omstreden pesticiden keer op keer wordt uitgesteld. Chronisch gebrek aan beoordelingscapaciteit wordt als reden aangegeven. Bij gebrek aan een herbeoordeling, wordt de toelating van deze pesticiden ongezien automatische verlengd. Daardoor blijven nieuwe wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid ongelezen. foodwatch eist dat er onmiddellijk een einde komt aan deze dubieuze praktijk. Bron / Lees Verder

Naar boven


02-09-18

Protest tegen invloed Shell in Haagse energietransitie

 

Maandagochtend 3 september om 8 uur protesteren verschillende organisaties tegen de invloed van Shell op gemeente Den Haag. Ze vragen ambtenaren om voor de hoofdingang van het stadhuis over een grote ‘oliebuis’ in de kleuren van Shell te klimmen. De benoeming van Marjan van Loon tot het bestuur van The Hague Economic Board moet worden teruggedraaid. Dat eisen Den Haag Fossielvrij, DWARS Leiden-Haaglanden en andere politieke jongerenorganisaties. Vanuit de Economic Board zou de Shell-CEO gemeente Den Haag moeten adviseren over de lokale energietransitie van GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren. Bron / Lees Verder

Naar boven


31-08-18

Nederlanders hebben weinig vertrouwen in klimaatdoelen

 

Maar liefst 66 procent van de Nederlanders schat de kans dat de CO2-uitstoot in ons land in 2050 met 95% is afgenomen klein tot héél klein in. Dit blijkt uit onderzoek van EasySwitch.nl onder 1.015 Nederlandse huishoudens. Ondanks deze negatieve prognose zegt een kwart van de ondervraagden zelf niet te willen investeren in milieubesparende maatregelen. Bron / Lees verder

Naar boven


22-08-18

Steeds meer jongeren in voor tweedehands kleding

 

De handel onder particulieren in tweedehands kleding is in 2018 extreem gestegen meldt het platform United Wardrobe. Werden er in 2017 nog een half miljoen kledingstukken via de app van het platform verhandeld, in 2018 werd dit volume al in juni behaald. Het platform verwacht met de drukste maanden in zicht en het stijgen in populariteit van tweedehands kleding het jaar 2018 af te sluiten met 250% groei. Bron / Lees verder

Naar boven


15-08-18

Steeds meer bestrijdingsmiddelen in voedsel

 

Op fruit en groente worden vaker meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk aangetroffen. Ongeveer een op de 25 geteste producten kan de wettelijke grenswaarde voor deze chemische stoffen overschrijden en het aantal geconstateerde overtredingen neemt toe. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Bovendien worden er op Europese producten nog regelmatig illegale bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Deze extra schadelijke bestrijdingsmiddelen belanden tevens ondanks een Europees verbod via geïmporteerd groente en fruit alsnog op het bord van de Nederlandse consument. foodwatch is bezorgd over de toename van bestrijdingsmiddelen in ons eten en wil actie van de politiek, boeren, voedselproducenten en supermarkten. Bron / Lees Verder

Naar boven


12-08-18

Noord-Holland heeft primeur met zonnecellen op vangrail

 

Voor het eerst ter wereld zijn er zonnecellen op de vangrail aangebracht. Het gaat om een stuk van 72 meter op een vangrail naast de provinciale weg N194 bij Heerhugowaard. Het is een proef met flexibele folie met zonnecellen. Onderzocht wordt of op een veilige en duurzame manier energie kan worden opgewekt voor wegverlichting en matrixborden, of voor levering aan het elektriciteitsnet. De proef duurt een jaar. Zonnecellen kunnen naast de bekende zonnepanelen ook ingebouwd worden in flexibele folies. Deze technologie is volop in ontwikkeling en het rendement wordt steeds beter. Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit): “Ik ben enorm trots dat wij in Noord-Holland de primeur hebben. Zonnecellen op en langs onze wegen vergroten de mogelijkheden om op nieuwe plaatsen zonne-energie op te wekken, lokaal te gebruiken en beschikbare ruimte slim te benutten. Bron / Lees Verder

Naar boven


04-08-18

Hanna Verboom mee op plastic soep zeilexpeditie

 

Woensdag 1 augustus vertrekt een team van stichting By the Ocean we Unite vanuit Rotterdam op een 22-daagse zeilexpeditie naar Denemarken. Het doel is om onderzoek te doen en bewustwording te creëren over de plastic soep. Aan boord is een diverse groep van wetenschappers, filmmakers, enthousiaste deelnemers en impactmakers. Een van hen is sociaal ondernemer en filmmaker Hanna Verboom. Hanna Verboom maakte eerder dit jaar een interviewserie met National Geographic over plastic vervuiling en was nauw betrokken bij de #stopmetplastic campagne. ''De gesprekken rondom plastic vervuiling maakten veel indruk op mij. We zijn verslaafd aan wegwerp plastic en we hebben vaak niet door wat het effect is hiervan, er is veel onderzoek nodig zodat we de gevolgen voor mens en milieu goed in kaart kunnen brengen. Expedities als deze spelen daar een belangrijke rol in" , aldus Verboom die als filmmaker mee reist. Ook Kiko Matthews, Engels wereldrecordhoudster solo oceaan-roeien, stapt aan boord. Bron / Lees Verder

Naar boven


29-07-18

Hittegolf houdt verband met klimaatverandering

 

De extreme hittegolf die Europa al weken in de ban houdt, is zonder twijfel mede het gevolg van de klimaatverandering, zeggen Britse klimaatwetenschappers. Klimaat- en milieugroeperingen roepen op tot actie. De hittegolf leidde onder meer tot de enorme bosbranden in Griekenland die al aan 79 mensen het leven kostten. Opvallend is dat het hittegebied zich helemaal tot aan de poolcirkel uitstrekt. Het land kampt met een brandrisico dat 43 procent hoger ligt dan normaal en riep al internationale hulp in. Bron / Lees Verder

Naar boven


22-07-18

Ierland haalt investeringen weg uit fossiele energie

 

Ierland verkoopt alle investeringen in gas, olie en steenkool. Het wordt daarmee het eerste land ter wereld dat zich aansluit bij de divestment-campagne. Bij divestment (desinvesteren) wordt de strijd tegen de klimaatverandering via aandelenportefeuilles gevoerd. Activisten roepen instellingen, overheden en andere aandeelhouders op om hun investeringen in vuile energie van de hand te doen. Met succes: in enkele jaren tijd is de beweging uitgegroeid van een kleinschalig initiatief aan universiteiten tot een wereldwijd fenomeen. Bron / Lees Verder

Naar boven


19-07-18

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld

 

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie. Bron / Lees Verder

Naar boven


15-07-18

Overshootday op 1 augustus

 

Earth Overshoot Day (EOD) valt dit jaar op 1 augustus. Vanaf die datum komen we in de fase van overshoot, ofwel de overbelasting van de Aarde, volgens de gegevens van het Global Footprint Network (GFN), een internationaal duurzaamheidsnetwerk met kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië. In 2014 viel EOD nog op 19 augustus, en elk jaar schoof de datum enkele dagen naar voren. Een teken van toenemende overshoot. Maar vorig jaar was EOD op 2 augustus, en dit jaar maar een 1 dag eerder. Is een stabilisatie bereikt van de tot nu toe steeds toenemende overbelasting van de Aarde? Bron / Lees Verder

Naar boven


11-07-18

Goed kwartaal voor zonne-energie, wind doet het minder

 

Het tweede kwartaal van dit jaar was een goed kwartaal voor de productie van zonnestroom. Windenergie werd minder geproduceerd in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord met actuele gegevens over productie van duurzame energie. De productie van zonnestroom kwam 40 procent hoger uit. Dat is vooral te danken aan de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland. Door veel vrijwel windstille dagen en het feit dat er nauwelijks molens bijkwamen, daalde de productie van wind op land met 10 procent. Op zee bleef de productie van windstroom gelijk vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2017. Biogas is een constante factor in de duurzame productie. Bron / Lees Verder

Naar boven


08-07-18

Banken nog steeds betrokken bij ontbossing en landroof

 

ABN AMRO, ING en de Rabobank zijn structureel verwikkeld in schandalen door de kap van regenwoud en landroof van lokale bevolking in Azië en Afrika. Dit blijkt uit twee nieuwe rapporten van Milieudefensie. De banken beloven al jaren beterschap maar deze verbeteringen blijven steeds uit. Milieudefensie roept de banken op om al hun financiering van de industriële palmoliesector te staken. Bron / Lees Verder

Naar boven


04-07-18

Responsible Mining Index checkt duurzame winning grondstoffen

 

Metalen en mineralen zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. In onze mobiele telefoons, auto’s en huizen zitten o.a. koper, ijzer, kobalt en lithium. Materialen die worden gewonnen in mijnen over de hele wereld. Onze vraag naar deze grondstoffen zal alleen maar toenemen, met name ook door de omschakeling naar duurzame energie.

Mijnbouwbedrijven claimen bij het delven van deze grondstoffen verantwoord om te gaan met mens en milieu, maar is dat ook werkelijk zo? Het antwoord op die vraag is vanaf nu simpel te vinden in de Responsible Mining Index (RMI). Een objectieve index die mijnbouwbedrijven beoordeelt op zes belangrijke thema’s, zoals arbeidsomstandigheden, milieu, economische ontwikkeling en mensenrechten. De ranglijst maakt in een oogopslag duidelijk in hoeverre de bedrijven verantwoord ondernemen. Op basis van deze informatie kunnen belanghebbenden zoals vakbonden, investeerders, omwonenden en overheden de mijnbouwbedrijven op hun verantwoordelijkheid aanspreken. De Index is een initiatief van de voormalig Nederlands Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen, Jaime de Bourbon de Parme. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


01-07-18

Met de waterstofbus over de Veluwe

 

Provincie Gelderland zet de proef met waterstofbussen op de Veluwe voort. Tot december 2020 zet Syntus hiervoor twee waterbussen van het Gelderse consortium HyMove in. De bussen rijden op de sneldienst Arnhem-Apeldoorn. In 2016 en 2017 is in opdracht van de provincie een pilot met een waterstofbus van HyMove uitgevoerd op de Veluwe. Deze waterstofbus maakt gebruik van een brandstofcelsysteem dat voor elektrische energie zorgt. Een primeur in Gelderland. Bron/Lees Verder DuurzaamNieuws

Naar boven


27-06-18

Oproep: stop met stookolie op de Noordpool

 

De lekkage van 217 ton stookolie (Heavy Fuel Oil) in de haven van Rotterdam, is een voorbode van een ramp met deze brandstof in het Noordpoolgebied. De lekkage volgde op een aanvaring van een tanker tegen een aanlegsteiger jl. zaterdag 23 juni. “De ramp maakt nog eens duidelijk dat er snel een verbod moet komen van stookolie in het Noordpoolgebied,” zegt Eelco Leemans van de Clean Arctic Alliance. De grootschalige schoonmaakoperatie die op gang is gekomen, kan dagen zo niet weken duren. Zo’n 800 tot 1.000 vogels, waaronder veel zwanen, zijn inmiddels slachtoffer van de olie. De vogelopvangcentra hebben onvoldoende capaciteit. “In het Noordpoolgebied is een dergelijke reddingsoperatie onmogelijk”, zegt Leemans. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


22-06-18

Saldering voor zonnepanelen wordt terugleversubsidie

 

De huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom met onder andere zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Bron / Lees Verder DuurzaamNieuws

Naar boven


18-06-18

Antarctica, zuidpool smelt 3 keer sneller dan 5 jaar geleden

 

De ijskap op Antarctica smelt in een recordtempo en dreigt een enorme zeespiegelstijging te veroorzaken met rampzalige gevolgen overal ter wereld. Dat blijkt uit twee nieuwe, alarmerende studies in Nature. De eerste studie brengt de versnelling van het afsmelten gedetailleerd in kaart. Aan de studie werkten 84 wetenschappers van 44 internationale instellingen mee, waaronder de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en haar Europese tegenhanger ESA. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


15-06-18

Waterschappen zoeken briljante waterideen

 

Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. De waterschappen willen dit werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken. Heeft u een vernieuwend en baanbrekend idee op het gebied van water? Zend uw innovatie dan in voor de Waterinnovatieprijs 2018! Bron / Lees verder DuurzaamNieuws

Naar boven


12-06-18

Nieuw keurmerk voor duurzaam wonen gelanceerd

 

Dutch Green Building Council heeft op de PROVADA het DGBC Woonmerk gepresenteerd. Het keurmerk geeft een breed inzicht in de kwaliteiten van de woning en de omgeving, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. Parallel aan de lancering ontving a.s.r. real estate de eerste certificaten voor projecten in Hilversum en Utrecht Terwijde. Beide projecten behaalden een very good score (drie van de vijf sterren). Bron / Lees verder DuurzaamNieuws

Naar boven


09-06-18

Grootste batterij van Europa in bedrijf

 

De grootste batterij van Europa, EnspireME, is klaar om reservecapaciteit te leveren aan het Europese elektriciteitsnet. De batterij bevindt zich in het Noord-Duitse Jardelund en werd in ongeveer 8 maanden gebouwd. Het batterijproject werd officieel geopend door de gezamenlijke eigenaren Eneco en Mitsubishi Corporation. EnspireME heeft een vermogen van 48 MW en bevat zo’n 10.000 lithium-ion accu’s, genoeg om de stroom van ruim 5.300 Duitse huishoudens één etmaal op te slaan. In eerste instantie wordt de batterij ingezet op de primaire reserve markt. Op deze markt kopen Europese netbeheerders reservecapaciteit in die ze nodig hebben om de noodzakelijke 50 Hertz frequentie op het elektriciteitsnet te garanderen. De batterij kan deze rol als primaire reserve overnemen van kolen- en gascentrales en draagt daarmee bij aan de verdere verduurzaming van het energiesysteem. De batterij biedt vanaf deze week mee op de wekelijkse veiling van primair reservevermogen. Bron / Lees verder GroeneZaken

Naar boven


05-06-18

Suikertaks kan zorgpremie verlagen

 

Foodwatch start een campagne voor invoering van een suikertaks op frisdranken waarbij de opbrengst ten goede komt aan verlaging van de zorgpremie. Met het voorstel van foodwatch zouden junkfoodproducenten mee gaan betalen aan de oplopende zorgkosten die zij mede veroorzaken. Een suikertaks laat op die manier ‘de vervuiler betalen’ en stimuleert tevens zowel de fabrikanten als consumenten om gezonder te worden. Lees Meer / Bron DuurzaamNieuws

Naar boven


01-06-18

Milieudefensie zet klimaatzaak tegen Shell door

 

Shell heeft in een brief laten weten niet in te gaan op de eisen van Milieudefensie in de aangekondigde klimaatzaak. Daarom is Milieudefensie genoodzaakt naar de rechter te stappen, om te zorgen dat Shell stopt met het veroorzaken van wereldwijde klimaatschade. Milieudefensie kondigde de klimaatzaak op 4 april aan. Inmiddels hebben meer dan 11.000 Nederlanders aangegeven samen met Milieudefensie naar de rechter te stappen. Bron / Lees Veder DuurzaamNieuws

Naar boven


26-05-18

Deeleconomie voor babys: de babytheek

 

Een baby in aantocht? Dan moet je volgens de vele geboortelijsten heel wat nieuwe spullen aankopen. “Nochtans worden veel babyspullen slechts kort of nooit gebruikt. Jonge ouders kijken aan tegen forse kosten, terwijl 4 op 10 kinderen in Brussel opgroeien in armoede”, zegt Sarah van Riel van GC Elzenhof. De nieuwe uitleendienst voor babyspullen wil duurzaam babymateriaal toegankelijk maken voor iedereen. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


22-05-18

Schiermonnikoog gaat duurzaam melk produceren

 

Boeren, Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog sluiten een deal voor een gezonde toekomst voor de zeven boerenbedrijven én de natuur op het eiland. De huidige melkveehouders lopen met hun intensieve bedrijfsvoering tegen milieugrenzen aan. De natuur en soortenrijkdom van de natte duinvalleien en de duinen op het eiland gaan in kwaliteit achteruit. Na een uitvoerige analyse en planvorming door het Louis Bolk Instituut hebben de partijen besloten om samen te werken aan een nieuw economisch perspectief voor de boeren, met een lagere milieubelasting en een rijkere natuur in de eilandpolder. Alle partijen beloven zich met het tekenen van de deal hiervoor in te spannen. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


18-05-18

Uitstoot CO2 weer hoger

 

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,8 procent. De toename van de CO2–uitstoot komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot. Het eerste kwartaal van 2018 was veel kouder dan een jaar eerder. Vooral februari en maart waren relatief koud. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Bron / Lees Verder DuurzaamNieuws

Naar boven


14-05-18

Rem op luchtvaart, meer alternatieven

 

Snap jij het nog? Dit kabinet wil het ‘groenste kabinet ooit’ worden. Maar datzelfde kabinet laat de vliegvelden groeien en trakteert de vervuilers op belastingvoordeel. Deze zomer wordt bepalend voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Waarom? Dat lees je in deze mail. Greenpeace trekt daarom nu aan de noodrem voor het klimaat. En dat doen we niet alleen. Doe mee: teken het nationale luchtvaartmanifest. Bron / Lees verder / Onderteken manifest Greenpeace

Naar boven


11-05-18

Duurzaam shoppen bij Ikea

 

IKEA heeft sinds kort een Sustainability Shop. Daar vinden bezoekers de duurzame verhalen achter IKEA en de producten – van de NORDRANA opbergsets die in Vietnam met de hand worden gemaakt in gecertificeerde centra tot de TOMAT plantenspuit gemaakt van gerecyclede plastic folies. Ook worden de bezoekers er geïnspireerd tot een duurzamer leven thuis. De Sustainability Shop krijgt een permanente plaats op de begane grond in IKEA Breda. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


07-05-18

Windvanger levert eigen stroom van windmolen

 

Voor iedereen die wil investeren in windenergie en wil ervaren hoe het is om zelf stroom op te wekken, introduceert duurzame energieleverancier Greenchoice een nieuw product: WindVanger. Een WindVanger is een stroomdeel afkomstig van een windturbine. De eigenaar van een WindVanger ontvangt minimaal 125 kWh stroom per jaar. Met WindVanger zet Greenchoice een volgende stap in zijn ambitie om steeds meer klanten te betrekken bij het opwekken van hun eigen stroom. Bron / Lees Verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


01-05-18

Eindelijk verbod voor bij-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen

 

De EU heeft besloten het gebruik van de drie meest bij-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) te verbieden voor buitengebruik. De middelen mogen wel nog in kassen worden toegepast. Het verbod wordt eind van dit jaar van kracht. Nederland stemde voor het verbod op het gebruik van deze zogeheten neonicotinoïden in de landbouw. Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam, waarvoor sinds 2013 al beperkingen gelden. Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


27-04-18

Bomen met gras temperen toenemende zomerhitte in de stad

 

Bomen koelen steden af, dat is bekend, maar met gras errond blijken ze de hitte nog beter te temperen. Zeker de robinia is op dat vlak een ideale stadsboom, concludeert Duits onderzoek. Op verschillende plaatsen in München, de derde grootste stad van Duitsland, bestudeerden onderzoekers van de Technische Universiteit van München (TUM) het koelende effect van robinia’s en winterlindes, twee populaire stadsbomen. Aan de hand van sensoren brachten ze het microklimaat rond de bomen in kaart. Ze wilden onderzoeken wat het effect van de boomsoort en de omgevingsfactoren was op dat microklimaat. Ze gingen dat na voor verschillende weersomstandigheden, vooral voor hittegolven. In steden speelt tijdens zeer warme periodes het hitte-eilandeffect. Bron / Lees verder DuurzaamNieuws

Naar boven


20-04-18

Havenbedrijf legt getijdepoelen aan in het Calandkanaal

 

Getijdepoeltjes in het Calandkanaal. Foto: Ries van Wendel de Joode (free of copyright)

 

Havenbedrijf Rotterdam brengt langs de noordzijde van het Calandkanaal 16 getijdepoelen aan. Het gaat om ruwe, betonnen kuipen die worden ingebed in de oevers van het kanaal. De ECOcrete® getijdepoelen zijn zo ontworpen dat water bij eb langer blijft staan. Ze vormen tijdelijke poeltjes die van nature horen bij een stenige kust, maar in een moderne haven grotendeels ontbreken. Bron / Lees Verder DuurzaamActueel

Naar boven


12-04-18

elektrische duurzame bus met een boodschap

Vlnr Janine van Verseveld (accountmanager allGo), Tjeerd Herrema (Wethouder Almere), Spank de Quack (MPO allGo) en Raymond Prudon (marketeer allGo)” Foto via allgobus.nl

 

In aanloop naar de Floriade in 2022 is Almere op weg om steeds groener te worden. Dat is niet alleen te zien in allerlei projecten waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt, maar ook op de weg met de elektrische bussen die het openbaar vervoer in Almere verzorgen. Deze ‘vergroening’ wordt extra benadrukt door één speciale bus met een opvallend en afwijkend ontwerp: de Growing Green Cities-bus. Deze bus is een rijdende boodschap aan Almere en haar bezoekers: De Floriade komt eraan en we gaan steeds duurzamer leven. Bron / Lees Verder Duurzaam Actueel.

Naar boven


05-04-18

VPRO Tegenlicht: ons gemeengoed

 

Welke rol kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen van de problemen van deze tijd? Deze vraag dringt zich op nu de overheid zich terugtrekt en de private sector die taken maar deels overneemt. Kom te weten hoe burgercollectieven in dit gat springen en zelf de verantwoordelijkheid nemen bij arbeidsongeschiktheid, in de ouderenzorg en alternatieve energievoorziening. Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


31-03-18

Nieuwe Windparken

 

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. De aanleg van de windparken geeft een sterke impuls aan de economie en levert naar schatting 10.000 banen op. Dat blijkt uit de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’, waarin het kabinet de plannen ontvouwt en aanwijst waar tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken mogen komen. De routekaart geeft belanghebbenden duidelijkheid en zorgt voor zekerheid voor ontwikkelaars van windparken. Die zekerheid droeg eerder al bij aan een forse kostendaling voor windenergie op zee, waardoor er nu een windpark zonder subsidie gebouwd kan worden. Vanaf 2021 opent het kabinet de tenders voor de nieuwe windparken. Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


25-03-18

Naar de Zuidpool met wagen van afvalplastic op zonne-energie

 

Clean2Antarctica en Arctic Trucks gaan voor een revolutionaire expeditie. Clean2Antarctica is een Nederlands initiatief om met een wagen, deels gemaakt van afvalplastic, op zonne-energie naar de geografische Zuidpool te rijden. De missie is om mensen te inspireren hun eigen avontuur met duurzaamheid aan te gaan. Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


15-03-18

Nu of Nooit

 

Vandaag discussieert de Tweede Kamer over de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Een spannende dag: krijgen supermarkten hun zin? Of luisteren politici naar hun kiezers, die wél uitbreiding op statiegeld willen? Wij staan in Den Haag met een reusachtige Neptunus om politici eraan te herinneren dat dit hun kans is om zwerfafval drastisch te verminderen. Roep jij ondertussen supermarkten op hun verzet tegen statiegeld te staken? Teken de petitie nu Bron Greenpeace

Naar boven


13-03-18

VPRO Tegenlicht: de worsteling van de groenmens

 

Ons consumptiegedrag moet op de schop. We weten immers welke schade en ellende we veroorzaken aan het klimaat met het eten van vlees, het kopen van luxegoederen en citytrips. Hoe krijgen we de broodnodige gedragsverandering voor elkaar zonder veel comfortverlies? Over de dagelijkse dilemma's en hoofdbrekens van de Groenmens.

Hoe maken we het groene, goede leven voor iedereen toegankelijk? En niet alleen voor hen die het kunnen betalen, diegenen die hun boodschappen doen bij de Groene Slager, ecologische designmeubelen kopen of zich een Tesla kunnen veroorloven. Een reis langs mensen die worstelen met het maken van de juiste keuzes bij het terugdringen van hun ecologische voetafdruk. En zelfs in klimaattherapie gaan om hun ‘ecopaniek’ onder ogen te komen.

Met: Green Evelien (ecologisch inspirator), Renee Lertzman (klimaatpsycholoog), Babette Porcelijn (ontwerper) en Thiëmo Heilbron (ecoloog, oprichter Fawaka).

Regie: Jorien van Nes
Foto: Hans Bouma
VPRO Tegenlicht: Worsteling van de Groenmens is te zien op zondag 18 maart om 21.05 uur op NPO 2.

Bron Duurzaam Nieuws

Naar boven


07-03-18

Kosten windenergie kunnen lager

 

Ondanks de recente groei is er nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie. Dat stelde prof.dr. Simon Watson in zijn intreerede aan de TU Delft op vrijdag 2 maart. Watson is de opvolger van boegbeeld Gijs van Kuik als professor Wind Energy Systems in Delft.

‘Windenergie heeft de laatste 30 jaar een bijzondere groei meegemaakt’, zegt Simon Watson, professor Wind Energy Systems en directeur van het DUWIND Instituut aan de TU Delft. ‘Vooral Europa heeft windenergie omarmd; in de eerste helft van 2017, werd 11,5% van de elektriciteitsvraag in de EU gedekt door windenergie.’

‘In meer dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland, hebben we een ontwikkeling gezien naar windenergie op zee. De eerste offshore wind farms waren veel duurder dan hun neven op het land, maar recent hebben een aantal partijen voorstellen gedaan voor de bouw van offshore wind farms tegen prijzen die geen publieke subsidie meer nodig hebben.’ Bron / Lees verder Duurzaam Nieuws

Naar boven


03-03-18

Warmedrankenbekers recyclen of vergisten?

 

Wat is de meest duurzame manier om warmedrankenbekers van papier te verwerken? In een life cycle assessment (LCA) studie vergeleken Wageningen Food & Biobased Research en TNO twee actuele verwerkingsroutes in opdracht van RVO: na inzameling verwerken door een papierfabriek tot toiletpapier en tissues (recyclen), of na inzameling vergisten waarbij biogas ontstaat en de vergistingsresten composteren. Gerecyclede bekers hebben de beste milieuprestatie, maar vergisting en compostering van bekers leidt tot een grotere verlaging van de CO2-uitstoot. Bron / Lees Verder Groene Zaken

Naar boven


25-02-18

Dringende oproep voor de pingun

 

Antarctica is een betoverende plek. Pinguïns die door de golven duiken, de bedreigde blauwe vinvis die zich tegoed doet aan krill. De Zuidpoolzee is misschien wel het laatste ongerepte stukje op onze planeet. De visserij wil hier zijn slag slaan en de internationale politiek dreigt over 7 maanden te kiezen voor economisch gewin. De dieren van de Zuidpool hebben daarom nú jouw hulp en bescherming nodig. Bron / Lees Verder: Greenpeace

Naar boven


22-02-18

LetsWebshop wordt ReDo!

LETSWEBSHOP IS VERANDERD VAN NAAM EN WEBADRES! 

DE NIEUWE NAAM IS ReDo (spreek uit RieDoe = Engels voor hergebruik) EN HET NIEUWE WEBADRES IS www.redo22.nl

Let op: weergave via letswebshop is niet meer mogelijk!

 

Naar boven


20-02-18

Cateraar teelt kroppen sla op het dak van Avans

 

De “lekkerste basilicum ooit” en 140 kroppen sla worden geteeld op het dak van het Avansgebouw aan de Lovensdijkstraat. Cateraar Eurest oogst daar sinds september verse ingrediënten voor in salades, thee en pasta’s. “Verser dan dit kun je het niet krijgen.” Bron / Lees verder Duurzaam Acuteel 

Naar boven


Archief (2018):
15-03-18
Nu of Nooit